Rafał Łuszczewski

Rafał Łuszczewski (1969) jest absolwentem PWSSP w Poznaniu. Dyplom uzyskał z malarstwa w roku 1995 w pracowni prof. Jerzego Kałuckiego. Był współzałożycielem (1990) grupy „Wspaniali i Lubiani”, która wykazywała się dużą aktywnością w latach 1991-1993, głównie były to działania audio, akcje w przestrzeni miejskiej, perfromance, happening a także malarstwo i rysunek. Obecnie każdy z artystów Grupy działa solo i wypowiada się w swoim medium. Rafał Łuszczewski zdecydowanie skupił się na malarstwie. W obrazach dzieli się osobistymi spostrzeżeniami na temat dnia codziennego, refleksją nad współczesnością, przemycając uniwersalną myśl walki dobra ze złem (…). Czyni to w formie, którą można by powiązać z ważnym okresem Nowej Ekspresji. Wywiedziony od szorstkiej, nonszalanckiej techniki, ekspresjonizm Łuszczewskiego zyskał polor i widoczny coraz większy szacunek dla malarskiej tradycji. Obrazy budowane są przez nawarstwienia malarskich personifikacji myślowych skrótów, symboli, którym autor nadaje dodatkowe znaczenia. Całość wyklucza obojętność odbiorcy. Wieloletnie, konsekwentne budowanie własnego malarskiego języka zaowocowało interesującą i wyrazistą osobowością artystyczną. Zaprezentowane obrazy działają świadectwem jednostkowego przeżywania, zapisem osobistych doświadczeń egzystencjalnych z dużą dozą mistycyzmu. Tomasz Czyżewski (z katalogu „UCIELEŚNIENIE”, Kielce – 2014)